Валентин

По статистика всеки двадесети човек страда от рядко заболяване. Точно затова информационната кампания, посветена на борбата на хората с редки болести за навременна диагноза и лечение, е наречена „Двадесетият герой“, организирана от Национален алианс на хората с редки болести и биофармацевтична компания „Такеда“. [1][2][3]

[1] Национален Алианс на хората с редки болести: https://rare-bg.com/?page_id=17       

[2] Nguengang Wakap, S., Lambert, D.M., Olry, A. et al. Estimating cumulative point prevalence of rare diseases: analysis of the Orphanet database. Eur J Hum Genet 28, 165–173 (2020). https://doi.org/10.1038/s41431-019-0508-0

[3] Rare Disease Day Information Pack. EURORDIS Rare Disease Day Website. http://download2.rarediseaseday.org/2020/infopack-2020.pdf. Accessed on December 9, 2019.